Vodavol-järjestelmän osat:

1. Seinärakenne (olemassa oleva)

2. Kannakkeen ankkurointi

3. Seinäkannakkeet

4. Kivivillaeriste

5. Rankaprofiilit

6. Rankaprofiilien kiinnitys

7. Julkisivupaneeli (ei sisälly – vapaasti valittavissa)

8. Julkisivupaneelin kiinnitys (ei sisälly – kiinnytys julkisivupaneelin mukaan)

KONSOLIN LÄMMÖNJOHTAVUUDEN VAIKUTUS ERISTEPAKSUUTEEN

Lämmöneristekerroksen läpi kulkevat metalliset kiinnikkeet ja konsolit ovat lämpöä johtavia kylmäsiltoja, jotka heikentävät lämmöneristekerroksen eristävyyttä. Eri metalleilla on hyvin erilainen lämmönjohtavuus, joten seinäkonsoleiden väliset merkittävät erot on huomioitava seinärakenteen U-arvon laskennassa.

Seinäkonsoleiden ja kiinnikkeiden kylmäsiltavaikutus kompensoidaan rakenteessa lämmöneristekerrosta paksuntamalla. Vodavol-järjestelmässä käytettävä lämpökatkollinen seinäkonsoli estää tehokkaasti lämmön johtumisen, joten eristepaksuus on voitu optimoida mahdollisimman ohueksi. Konsolin lämpökatko jää rakenteessa suojaan palamattoman kivivillaeristekerroksen sisään.