Usein kysytyt kysymykset

Milloin ja miksi julkisivuremontti kannattaa tehdä?

Julkisivua täytyy huoltaa ja korjata kuten muitakin teknisiä järjestelmiä. Tärkeintä on varmistaa, että rakenteet pysyvät kestävinä ja asumisviihtyvyys kunnossa. Vedon tai kylmän tunne, sisään vuotavat vedet tai huono sisäilma ovat merkki siitä, että julkisivun kunto pitää tutkia. Energiatehokkuus, joka näkyy myös kukkarossa, on myös tärkeää. Siisti ulkonäkö taas nostaa kiinteistön arvoa ja arvokkuutta. Remontti kannattaa tehdä ennen kuin vauriot aiheuttavat muille rakenteille ongelmia tai vaaraa käyttäjille.

Kuinka paljon julkisivuremontti maksaa?

Tähän on haastava antaa yksiselitteistä vastausta, koska rakennukset ovat monimuotoisia tai tilaajien tavoitteet ovat niin erilaisia. Toiseen kohteeseen riittää, kun saumat uusitaan ja toisessa kohteessa joudutaan taas purkamaan julkisivut ja uusimaan rakenteet.

Kuinka kauan julkisivuremontti kestää?

Jos parvekkeita ei uusita, niin hieman raskaampi remontti kestää keskimäärin noin 2–4 kuukautta. Vodavolilla saadaan remonttiaikaa lyhennettyä puoleen, eli noin 1–2 kuukauteen.

Millaista häiriötä julkisivuremontista aiheutuu asukkaille?

Suurin häiriö on ääni, varsinkin julkisivuja purettaessa. Myös kiinnikkeiden porausääni saattaa kantautua kiinteistössä pitkälle. Pihalla saatetaan tehdä erilaisia kulkujärjestelyjä, tai ikkunoita asennettaessa joudutaan työskentelemään asuntojen sisätiloissa. Selkeällä ja oikea-aikaisella tiedottamisella sekä ajoittamalla häiriötä aiheuttavat toimenpiteet sovittuun aikaan, helpotetaan asukkaiden kokemaa häiriötä.

Voidaanko julkisivun pintamateriaali tai julkisivun väri vaihtaa remontin yhteydessä?

Monella alueella pintamateriaalin ja värin vaihto on mahdollista. Lupaprosessi saattaa silloin kuitenkin hiukan venyttää aikataulua. On alueita ja rakennuksia, joissa osalta on enemmän haasteita, mutta arkkitehti osaa kyllä ottaa alueen erityispiirteet ja vaatimukset huomioon suunnittelussa

Mikä Vodavol?

Vodavol on yhteensopivaksi testattu julkisivujärjestelmä, joka on kehitetty neljän rakennusalan asiantuntijayrityksen yhteistyönä vanhojen kerrostalojen julkisivujen betonisandwich-elementtien saneeraukseen.

Miksi Vodavol on kehitetty?

Vodavol on kehitetty tarpeesta yksinkertaistaa ja nopeuttaa julkisivukorjauksen suunnittelua ja toteuttamista. Laadukkaat ja yhteensopivat materiaalit sekä luotettava rakentamisprosessi ovat kaikkien etu. Julkisivukorjaus kokonaistoimituksena osatoimituksen sijaan takaa virheettömämmän lopputuloksen.

Mitkä tahot ovat Vodavolin takana?

Vodavol perustuu Hiltin kiinnikkeisiin, Parocin eristeisiin, Vahasen suunnitteluun ja projektijohtoon sekä Constin asennukseen.

Miksi Vodavol on parempi ratkaisu kuin perinteinen remontti?

Toteutuksessa mukana ovat luotettavat kumppanit, mikä takaa korkean laadun. Kun remontti saadaan tehtyä nopeammin, säästetään kustannuksia ja häiriöaikaa. Uusi seinärakenne on energiatehokas, mikä taas säästää kukkaroa.